ข่าว > การศึกษา > การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67

share
Facebook
Twitter

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67

07 ธันวาคม 2564

รับสมัครการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 ปีนี้เปิดให้สมัครได้ทางออนไลน์ ในรอบแรกรับสมัครผ่านทาง http://www.national-art-exhibition.su.ac.th หากเข้ารอบ ศิลปินจึงนำผลงานจริงมาส่งเพื่อร่วมตัดสิน สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการส่งได้
สำหรับในปีนี้มีการปรับขนาดผลงาน
- ประเภทจิตรกรรม  ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน  2.60 เมตร รวมกรอบ
- ประเภทประติมากรรม ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน  2 เมตร ไม่รวมแท่นและฐาน
- ประเภทภาพพิมพ์ ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.60 เมตร รวมกรอบ
- ประเภทสื่อประสม ผลงานต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร ไม่รวมอุปกรณ์

อ่านต่อ...