ข่าว > การศึกษา > การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

share
Facebook
Twitter

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38

07 ธันวาคม 2564

รับสมัคร การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 ปีนี้เปิดให้สมัครได้ทางออนไลน์ ในรอบแรกนี้เรารับสมัครผ่านทาง http://www.national-art-exhibition.su.ac.th หากเข้ารอบ ศิลปินจึงนำผลงานจริงมาส่งเพื่อร่วมตัดสิน สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการส่ง

- ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 ถึง ปี พ.ศ. 2548 )

- ผลงานไม่แยกประเภท

- ผลงานมีขนาดกว้าง ยาว สูง ไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบและแท่น


อ่านต่อ...