ข่าว > สมัครงาน > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

share
Facebook
Twitter

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

26 เมษายน 2564

จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...