ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

24 มีนาคม 2566

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อาคารคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2566