ข่าว > กิจกรรม > เปิดบ้านจิตรกรรมฯ

share
Facebook
Twitter

เปิดบ้านจิตรกรรมฯ

03 ธันวาคม 2563

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมงานนิทรรศการ

"เปิดบ้านจิตรกรรมฯ"

ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม การแนะแนวการศึกษาโดยคณาจารย์และนักศึกษา และการออกร้านขายของที่ระลึกโดยนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 18 และ เสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563

ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น.

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พบกับ กิจกรรมสาธิตการวาดและปั้นรูปเหมือน รูปล้อ ภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ำแบบญี่ปุ่น ภาพพิมพ์แกะไม้สีออฟเซท ทำโปสการ์ดพิมพ์แกะยางลบ กิจกรรมการปั้นปูนน้ำอ้อย ปั้นดินเยื่อกระดาษ กิจกรรมการถ่ายภาพและการทำ Performance คอสเพลย์ไทย-ญี่ปุ่น การออกแบบอักษรประดิษฐ์

และ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Japonisme : ศิลปะตะวันตกกลายพันธุ์...เมื่อฝรั่ง"เห่อญี่ปุ่น" โดย รศ. ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล (18 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 -15.00 น.)