ข่าว > กิจกรรม > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

08 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท อ.วานินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 6 หลักสูตร