ข่าว > สมัครงาน > คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

23 พฤศจิกายน 2563

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมา) ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-255-800 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...