ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล

15 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล 

ปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพร เคียงคู่ “ศิลปากร” นิรันดร์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ  อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารวัชรนาฏยสภา (เอ ๔) และหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

...

กำหนดการ

เวลา ๐๖.๐๐ น. 

- พิธีบวงสรวง

เวลา ๐๖.๓๐ น. 

- พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

- ชมวีดิทัศน์ “ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล : พลังสร้างสรรค์ศิลปากร”- การแสดงชุด “ฟ้อนมาลัย” :  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับมัธยมศึกษา)
- การอ่านคำประพันธ์ : “ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล” : นักการศึกษาและนักประพันธ์”- การอ่านคำประพันธ์ : “กวีวัจนสดุดี ปูชนียอนุสรณ์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สถาพร คู่ศิลปากรนิรันดร์”
- การกล่าวสุนทรพจน์ “ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล : นักการศึกษาและนักประพันธ์”
- พิธีวางช่อดอกไม้  ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล 

เวลา ๑๐.๐๐ น. 

- การแสดง  “รำอธิษฐาน”: นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับปฐมวัย)
- การแสดง “บุปผวันทา  น้อมบูชาครูแห่งครู”  : นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับประถมศึกษา)
- ชมวีดิทัศน์ “ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล : พลังสร้างสรรค์ศิลปากร”

เวลา ๑๐.๓๐ น. 

-“วิพิธทัศนาประพันธสาร ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล”

เวลา ๑๒.๐๐ น. 

-  รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารวัชรนาฏยสภา (เอ ๔)

เวลา ๑๓.๐๐ น. 

- ประธาน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ 

ข้าราชการ ศิษย์เก่า นักเรียน และนักศึกษา  นั่งรถรางไฟฟ้าเพื่อเข้าชมห้องอนุสรณ์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ ชั้น ๔ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์