ข่าว > สมัครงาน > มอบเงินรายได้จากการเช่าบูชาพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

share
Facebook
Twitter

มอบเงินรายได้จากการเช่าบูชาพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี

23 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากรผู้ปั้นพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจัดสร้างโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ ได้นำเงินรายได้จากการเช่าบูชาไปมอบให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี จำนวน 250,000 บาท และโรงพยาบาลชะอำ จำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้รับมอบ