ข่าว > กิจกรรม > ผลการคัดเลือกผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารจานด่วน และกาแฟสด

share
Facebook
Twitter

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับอนุญาตจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารจานด่วน และกาแฟสด

13 มกราคม 2563

จำหน่ายอาหาร

1. นางฌิชาภา อาจอาบทอง ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1
2. นางสาวปาณิตา แสไพศาล ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 2

จำหน่ายเครื่องดื่ม

1. นายธนวฒน์ พงษ์ธนาวรัตน์ ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1

จำหน่ายอาหารจานด่วน

2. นางเยาวดี เจนอักษร ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1

จำหน่ายกาแฟสด

1. นางสาวอรวี อินทรเวศน์วิไล ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1

อ่านประกาศ


อ่านต่อ...