ข่าว > กิจกรรม > รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

share
Facebook
Twitter

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

06 กันยายน 2561

ได้ผ่านความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ...