ข่าว > สัมมนา > ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ

27 เมษายน 2564

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการเรื่อง "ความมั่นคงและสวัสดิการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบ microsoft team
เปิดรับบุคลากรศิลปากรและผู้สนใจ เชิญลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://bit.ly/3nkE3Mp
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาคณาจารย์และพนักงาน ม.ศิลปากร 034-109686 ต่อ 221004, 221006

อ่านต่อ...