ข่าว > สัมมนา > การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นฐาน

share
Facebook
Twitter

การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นฐาน

25 ธันวาคม 2563

การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. มีถ่ายทอดสดผ่าน https://www.facebook.com/PMUA.THAI
อ่านต่อ...