ข่าว > สมัครงาน > ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ

14 มีนาคม 2562

จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) 
อ่านต่อ...