บรรยากาศ สะพานสระแก้ว Phanumas Sang-ngam  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ อาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี Beersingnoi ArchPhoto  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานนักศึกษา The Sunflower House in Spain makes the most of sunlight and views นายพงศธร คำน้อย  |  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

General Student Staff SU Maltimedia สายตรงอธิการบดี