กิจกรรม เริ่มรณรงค์ 5 ธันวาคม 2562 กองกิจการนักศึกษา  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม อาคารหลังแรก วิทยาเขตเมืองทองธานี  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ สวนแก้ว วังท่าพระ  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศ สะพานสระแก้ว พระราชวังสนามจันทร์  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรม ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  |  มหาวิทยาลัยศิลปากร

General Student Staff SU Maltimedia สายตรงอธิการบดี QS STARS