ความสำเร็จ

รางวัล

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 ภายใ...

นายบดินทร์ สิริอาภานนท์ 
Badin Siriarphanont

ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 
ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea บ้าน Super Hero"

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


รายละเอียด