ข่าว

กิจกรรม

images

ขอเชิญร่วมส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 16 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2563...

หัวข้อ CELEBRATEกำหนดส่งผลงานภาพถ่าย (โดยส่งผลงานภาพถ่ายเป็นซีดี/ดีวีดี)ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2562ส่งถึง : งานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170ประกาศผลการตัดสิน วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ทาง www.photo.su.ac.thสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170โทรศัพท์ 0 2849 7538Facebook : Naris Day........................................................................The 16th International Photographic Contest ofCELEBRATEin the Commemoration of Prince Naris Day 2020Submission for the Initial Selection(The image files of photographs saved in CD or DVD)Sent by post only between 1 - 15 November 2019to Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University, 22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District, Bangkok 10170 THAILANDAnnouncement the Result : 31 January 2020 on the website : www.photo.su.ac.thFor more enquiries and further information, please contact us via :Corporate Communication Department, Office of the President, Silpakorn University22 Borommarachachonnani Road, Talingchan District Bangkok 10170. THAILANDTelephone : +66 (0) 2849 7538Facebook : Naris Day


รายละเอียด
images

Website...

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถช่วยลดวิกฤตจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ประกอบกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia)       มีการจัดอันดับสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลกหรือมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ 6 ด้าน คือ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การจัดการน้ำ การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดทำ Website ชื่อ http://www.sugreencampus.su.ac.th/ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและเกี่ยวข้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จึงขอความอนุเคราะห์ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์ website ดังกล่าว ลงไว้ที่หน้าหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน UI Green Metric University Ranking 2019


รายละเอียด
images

กิจกรรม...

ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


รายละเอียด
images

ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล หนุนทัพนักกีฬา ปัญญาชนเกมส์ 11 ต.ค.62...

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประธานจัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัล อธิการบดี ม.ศิลปากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช  ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมก๊วนออกรอบในการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทัพนักกีฬาและบุคลากร ในการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาปัญญาชน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย            โดยสมัครแข่งขันได้ทั้งประเภททีม และบุคคล ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ในวันศุกร์ที่ 11 ต.ค.62 shot gun เวลา 12.00 น. ผู้สนใจสมัครขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ โทร. 098-2694391 หรือ วัชรินทร์ แสงแก้ว โทร. 089-2691225 ด่วน รับจำนวนจำกัด


รายละเอียด
images

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36...

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 36 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-27 กันยายน 2562 10.00-16.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด


รายละเอียด
images

๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต...

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th


รายละเอียด
images

เกษียณเกษม กสานติ์ถิ่น ศิลปากร...

พิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน...

บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางขุนนนท์ ชื่อบัญชี กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 058-0-35502-0 กรุณาส่งใบโอนและใบบริจาคจตุปัจจัยมาที่ โทรสาร 0 2849 7527 ***แจ้งการส่งเอกสาร โทร. 0 2849 7500 ต่อ 31619, 31620กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โทร. 0 2849 7500 ต่อ 31619, 31620กองคลัง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีกองคลัง พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

การเลือกตั้ง...

การเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน (ประเภทคณาจารย์ และประเภทพนักงาน- ใบสมัคร- ปฏิทินดำเนินการ- ประกาศ


รายละเอียด
images

นิทรรศการศิลปนิพนธ์คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา 2561.เปิดงานครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.>> จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 17-30 เมษายน 2562 <<เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรีปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธรคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม.เปิดงานครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.>> จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 4 - 9 มิถุนายน 2562 <<เปิดให้เข้าชมวันอังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 21.00 น. ชมฟรี / ปิดวันจันทร์ณ ชั้น Library และ ชั้น 1-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมFacebook Page : Psg71https://www.facebook.com/artthesis1971/.#1971ArtThesis #หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...“1971”Art Thesis Exhibition By Graduating students ofThe Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,Silpakorn University..The 1st Opening event will be on 19 April 2019 at 6 pm>> Exhibition on view 17 - 30 April 2019 <<Open : Mondays - Saturdays. 9 am - 4.30 pm, Free Entry.Closed on Sundays and Public Holidays.At H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery,The Sirindhorn Visual Art Workshop Building,Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,Silpakorn University, Sanamchandra Palace , Nakhonpathom..The 2nd Opening event will be on 4 June 2019 at 6 pm>> Exhibition on view 4 - 9 June 2019 <<Open : Tuesdays - Sundays. 10 am - 9 pm, Free Entry.Closed on Mondays.At Bangkok Art and Culture Center (bacc),Rama I Rd, Pathumwan, Bangkok..For more informationFacebook Page : Psg71https://www.facebook.com/artthesis1971/.#1971ArtThesis #หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม : วันจันทร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม การส่งผลงาน - เยาวชนสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จัดการแสดง (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2546) - ศิลปิน 1 ท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ไม่จำกัดเทคนิคและแนวความคิด - ขนาดผลงาน กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบและฐาน) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.art-centre.su.ac.th/shout-and-annouce.html


รายละเอียด
images

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 กำหนดการส่งผลงานศิลปกรรม : วันอังคารที่ 21 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม - ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น - ผลงานมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน - ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.art-centre.su.ac.th/shout-and-annouce.html


รายละเอียด
images

หอสมุดวังท่าพระ...

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะดำเนินการปรับปรุงอาคารหอสมุดวังท่าพระในเดือนกรกฎาคม 2562 หอสมุดฯ จึงจะปิดบริการคอลเลกชั่นต่าง ๆ เพื่อเตรียมการขนย้ายดังนี้ . 1 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ปิดบริการวิทยานิพนธ์ 17 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ปิดบริการห้องสมุด ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล 22 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป ปิดบริการคอลเลกชั่นหนังสือศิลปิน . คอลเลกชั่นอื่น ๆ ยังคงใช้บริการได้ตามปกติ หากมีกำหนดปิดคอลเลกชั่นใดจะประกาศให้ทราบต่อไป . ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ


รายละเอียด
images

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง...

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ


รายละเอียด
images

ขั้นตอน...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญประชาคมชาวศิลปากรมีส่วนร่วมในการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ หย่อนบัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ ของส่วนงานที่ตนสังกัดภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ9 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี6 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทาม และผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ21 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์


รายละเอียด
images

ติดต่อ SU-ERP...

พบปัญหา - มีข้อสงสัย - ขอความช่วยเหลือ โปรดติดต่อ SU - ERP Supportตลิ่งชัน : 31200/31202, สนามจันทร์ : 22275/22276, Line : SU-ERP All แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ Email : ERP-Support@su.ac.th


รายละเอียด
images

คณะเภสัชศาสตร์ สร้างสรรค์ กระดาษ สู่งานวิจัยระดับสากล...

ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และคณะ ได้นำกระดาษมาพัฒนนาเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวิเคราะห์ในทางเภสัชกรรม จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้


รายละเอียด
images

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ...

แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่จะเลือกฯ จำนวน 2 ราย 


รายละเอียด
images

DSU Charity concert...

สิทธิพิเศษเฉพาะบุคลากร นักเรียน นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร รับส่วนลด 10% จากราคาบัตร พร้อมคูปองส่วนลดชมภาพยนตร์ MAJOR CINEPLEX โดยจะจำหน่ายในวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนอมเรศวราศวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

Congratulations.! กับรางวัลนวัตกรรมฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ...

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นศภ.ศิริพงษ์ ศรีสุขา, นศภ.เศรษฐพงษ์ เสนารัตน์, นศภ.ณัชพล อินทศร นศภ.ศุภณัฐ พงษ์อารีย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขา Pharm Sci โดยมี รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด และ รศ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล เป็นที่ปรึกษาได้รับรางวัลผลงาน รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี/ปวส. "เจลก่อตัวเองจากกรดไขมันสำหรับรักษาโรคติดเชื้อจากการผ่าตัดเปลี่ยนเข่าของผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม" ในงานประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด
images

Congratulations.! ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา...

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) กล่าวในนามของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเทคนิคบนแผ่นกระดาษสำหรับตรวจหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดีเอ็นเอกับตัวพาที่มีประจุบวกในตำรับนำส่งยีน ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยเรื่อง Green, fast and cheap paper-based method for estimating equivalence ratio of cationic carriers to DNA in gene delivery formulations ในวารสาร European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 115, 2018 โดย รศ.ดร.ธีรศักดิ์จะเข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

พิธีเปิดนิทรรศการ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ วิถีแห่งความปิติสุข ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพฯนิทรรศการจัดแสดง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ไม่มีค่าเข้าชม ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๕๔๔ ๓๘๕๘


รายละเอียด
images

QS Totally Arts Summit – 24–26 October 2018 Bangkok...

Welcome to the inaugural QS Totally Arts Summit, a brand new event that QS is proud to be organizing in collaboration with Thailand’s Silpakorn University. Part art exhibition, part international leadership seminar, the QS Totally Arts Summit is a celebration of the creativity and resourcefulness of student artists and their mentors. The Summit also provides an opportunity for the leaders of art and design higher education to network and discuss the challenges and opportunities facing the institutions under their care. Together with colleagues from around the world, the Summit offers a chance to take a step back to reflect and strategize for the future of art and design education.Through the QS Totally Arts Summit, QS aims to advance art and design education in the wider Asian region and beyond, particularly by encouraging international collaboration. We invite you to join us in Bangkok this October to be a part of this historic gathering.


รายละเอียด
images

แบบสำรวจความคิดเห็น...

ขอเชิญชวนบุคคลทั้งภายในและภายนอกตอบแบบการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุด คือ บัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของสถาบันจะมีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับความต้องการอันเป็นประโยชน์ต่อตัวบัณฑิตในการเพิ่มจุดแข็ง เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองหรือมีศักยภาพการแข่งขันในโลกของการทำงานหรือศึกษาต่อไป https://goo.gl/NCsWb3


รายละเอียด
images

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


รายละเอียด