ข่าว > สมัครงาน > สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองกลาง

share
Facebook
Twitter

สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองกลาง

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  (ลูกจ้างชั่วคราว)  จำนวน  1 อัตรา สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่  ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก  สุขภาพแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้  ไม่มีประวัติอาชญากร  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 28497500 ต่อ 31704   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคทม 2562  ในวันและเวลาราชการ