ข่าว > สมัครงาน > คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักการเงิน (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี

share
Facebook
Twitter

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักการเงิน (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดี

13 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักการเงิน (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา  สังกัด  สำนักงานคณบดี   คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี   หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี  บริบูรณ์ในวันที่สมัคร    มีคามรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่    www.president.su.ac.th/personnel    หรือ  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31703  หรือ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790-4 ต่อ 22142 หรือ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  26 มีนาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ