ข่าว > กิจกรรม > คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

share
Facebook
Twitter

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

30 มกราคม 2562

กำหนดการเลือก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) กรรมการ ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

- ประกาศ

- ใบสมัครรับการเลือก

- ปฏิทินการดำเนินการ