ข่าว > สัมมนา > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ปี 2562

share
Facebook
Twitter

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ปี 2562

29 พฤศจิกายน 2561

เปิดอบรมสำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร อบรมที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
อ่านต่อ...