ข่าว > กิจกรรม > พิธีเปิดนิทรรศการ

share
Facebook
Twitter

พิธีเปิดนิทรรศการ

12 ตุลาคม 2561

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ วิถีแห่งความปิติสุข ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์


ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด


ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) กรุงเทพฯ

นิทรรศการจัดแสดง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ไม่มีค่าเข้าชม ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐ ๒๕๔๔ ๓๘๕๘