ข่าว > สมัครงาน > คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

05 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร หรือพัฒนาการเกษตร หรือนิเทศศาสตร์ หรือการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544   หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   จังหวัดนครปฐม    โทรศัพท์  0 3425 5790    หรือที่    สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์     0 3259 4043  ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน  2561 ในวันและเวลาราชการ