ข่าว > กิจกรรม > ขายทอดตลาด

share
Facebook
Twitter

ขายทอดตลาด

13 กรกฏาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 239 รายการ โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

อ่านต่อ...