ข่าว > สัมมนา > Silpakorn Clay Works Phetchaburi 2018 International RAKU Sculpture

share
Facebook
Twitter

Silpakorn Clay Works Phetchaburi 2018 International RAKU Sculpture

30 มกราคม 2561

Silpakorn Clay Works Phetchaburi 2018 International RAKU Sculpture

4-17 February 2018

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา สู่ถนนสายประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4-17 กุมภาพันธ์ 2561