ข่าว > การศึกษา > เปิดระบบ วันที่ 15-30 กันยายน 2564

share
Facebook
Twitter

เปิดระบบ วันที่ 15-30 กันยายน 2564

15 กันยายน 2564

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนผ่านระบบ REG ในระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2564 และจะปิดระบบในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.