ข่าว > สัมมนา > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

14 กันยายน 2564

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการสรรหาคณะกรรมการฯหรือสรรหาผู้บริหาร ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  "ชุมชนนักปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ SUITCoP 2021 ครั้งที่ 2"  

หัวข้อการประชุม "การใช้ Microsoft Forms ในการจัดทำแบบสำรวจและการลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน”

ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.

รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน
------------------------------------           
ประชุมสัมมนารูปแบบ  Webinar ผ่าน MS Teams
เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้งลิงก์ การประชุมให้ทราบทางอีเมล์ของท่านก่อนวันประชุม
-------------------------------------
ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตาม link นี้ shorturl.at/dyFOU
หรือแสกน QR Code ได้ทันที
*************************************************************
สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดีเสมอมา