ข่าว > กิจกรรม > เสวนาวิชาการ โครงการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแหน่งชาติ

share
Facebook
Twitter

เสวนาวิชาการ โครงการสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแหน่งชาติ

11 กันยายน 2564

สหวิทยาการจากพิพิธภัณฑ์สู่สาธารณะ โดยสำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา)

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม