ข่าว > กิจกรรม > SILPA BHIRASRI DAY 2021 NEW NORMAL !!

share
Facebook
Twitter

SILPA BHIRASRI DAY 2021 NEW NORMAL !!

07 กันยายน 2564

15 กันยายน 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อแพร่ระบาดอย่างหนักทำให้ไม่สามารถเปิด มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมงานวันศิลป์ พีระศรี ในปีนี้ได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนทุกท่าน ระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อยู่ ณ ที่พักของท่านเอง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเป็นไปตามมาตราการณ์ควบคุมโรคระบาดของทางรัฐ

ส่วนกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการจำกัดผู้เข้าร่วมให้ไม่เกิน 25 คน ในการร่วม พิธีระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่านสามารถรับชมพิธีการดังกล่าวผ่านทาง " ออนไลน์ " (แจ้งให้ทราบภายหลัง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย