ข่าว > การศึกษา > แนวทางการลดค่าเทอม

share
Facebook
Twitter

แนวทางการลดค่าเทอม

30 กรกฏาคม 2564

แนวทางการลดค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19

มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับระบบการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมติ ครม.


อ่านต่อ...