ข่าว > การศึกษา > การจัดการประชุมผ่าน Microsoft Teams Webinar

share
Facebook
Twitter

การจัดการประชุมผ่าน Microsoft Teams Webinar

21 กรกฏาคม 2564

การจัดการประชุมผ่านเว็บ ผ่าน Microsoft Teams Webinar สามารถสื่อสารโต้ตอบที่ปลอดภัยผ่านภาพ เสียง และแชท เหมือนการจัดประชุมปกติ

คู่มือเริ่มต้น Webinars with Microsoft Teams

https://bit.ly/3wUOd9R