ข่าว > การศึกษา > ประกาศ...ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

share
Facebook
Twitter

ประกาศ...ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

15 กรกฏาคม 2564

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีสถานที่บริการวัคซีนเป็น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.ให้ท่านตรวจสอบลำดับคิวฉีดวัคซีนในเวปไซด์ http://www.nptvaccine.com/form/checkdata/CHECK หรือจาก QR CODE (ตามตัวอย่าง)โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2.กรณีลำดับคิวของท่านอยู่ในลำดับคิวด้านล่างนี้ ให้ท่านเดินทางไปรับวัคซีนภายในวัน-เวลา ที่กำหนด หากสถานที่รับวัคซีนของท่านแจ้งเป็น " อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ" ขอให้เข้าใจตรงกันว่า สถานที่รับวัคซีนของท่านคือ " มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม "

3.ผู้รับวัคซีนทุกท่าน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมดาวน์โหลดใบจองฉีดวัคซีนโควิด 19 จากเวปไซด์ที่ตรวจสอบลำดับคิว และกรอกข้อมูลในแบบคัดกรอง และใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้เรียบร้อย

อ่านต่อ...