ข่าว > สมัครงาน > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

share
Facebook
Twitter

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

29 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ