ข่าว > กิจกรรม > สปอตรณรงค์

share
Facebook
Twitter

สปอตรณรงค์

01 พฤษภาคม 2564

จังหวัดนครปฐม จัดทำสื่อสปอตรณรงค์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกอบด้วย สปอต : ขอความร่วมมือ ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ และ สปอต : รณรงค์ มาตรการป้องกันโควิดในตลาด