ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

29 เมษายน 2564

ษ โดยคุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมตรีว่าการกระทรวงการคลัง,
อดีตผู้ก่อตั้งและประธานสมาคม Fintech ประเทศไทย, หัวหน้าพรรคกล้า
หัวข้อ “ Management in next normal transformative prospection “

ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. โดย Live Streaming ผ่าน Fanpage : https://web.facebook.com/mssilpakorn
อ่านต่อ...