ข่าว > การศึกษา > TCAS64: ทำความเข้าใจรอบ 3 Admission

share
Facebook
Twitter

TCAS64: ทำความเข้าใจรอบ 3 Admission

22 เมษายน 2564

student.mytcas.com

- มีเกณฑ์รูปแบบ Admission 1 และ Admission 2 ให้เลือกสมัครพร้อมกัน แต่ละรูปแบบอาจมีเกณฑ์ย่อยที่แตกต่างให้เลือกได้อีก โดยเลือกสมัครรวมได้สูงสุด 10 อันดับ แบบเรียงลำดับตามความชอบ (ชอบมากที่สุดให้เป็นลำดับที่ 1)

- ประมวลผลพร้อมกันทุกเกณฑ์ทุกรูปแบบ โดยยึดคะแนนตามเกณฑ์เป็นสำคัญ (คนที่มีคะแนนมากกว่า มีสิทธิ์ผ่านการคัดเลือกสูงกว่า คนที่มีคะแนนน้อยกว่าแต่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

- ประกาศผลครั้งที่ 1 ทุกคนต้องเข้าระบบ เพื่อแจ้งความประสงค์ในการยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 โดยเลือกอันดับที่ต้องการยืนยันสิทธิ์หากผ่านการคัดเลือกในการประมวล ผลครั้งที่ 2 ถ้าไม่กดอะไรในระบบ ถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์ จะขอมาใช้สิทธิ์ภายหลังไม่ได้

- ถ้ามีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ในสาขาที่ผ่านการคัดเลือก จะเกิดที่ว่างขึ้น ระบบจะประมวลผลครั้งที่ 2 ดึงตัวสำรองที่มีคะแนนในลำดับถัดไปขึ้นมาเป็นตัวจริงแทน แล้วประกาศผลครั้งที่ 2

- ไม่มีรอบ 3.1 และ รอบ 3.2 มีแต่รูปแบบ Admission 1 & Admission 2

อ่านต่อ...