ข่าว > กิจกรรม > Silpakorn Esport Cup ครั้งที่ ๑

share
Facebook
Twitter

Silpakorn Esport Cup ครั้งที่ ๑

02 เมษายน 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน Silpakorn Esport Cup ครั้งที่ ๑
...
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สมาคมกีฬา Esport แห่งประเทศไทย
จับมือจัดการแข่งขันกีฬาภายใน Silpakorn Esport Cup ครั้งที่ ๑
   
    มีการประชุมและเปิดโครงการไป เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อธ ๑๓๐๒ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

    โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคม esport แห่งประเทศไทย นายทีรเดช​ พันทนพิเชฐ​ ประธานชมรม​Nakhonpathom​ Esport​s และ กรรมการฝ่ายดูแลนักกีฬา สมาคม esport แห่งประเทศไทย ร่วมประชุมหารือในการดำเนินการจัดการแข่งขัน

  สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สนใจสามารถร่วมสมัครการแข่งขันได้โดยการแสกน QR Code และลงทะเบียนการสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
และจะดำเนินการแข่งขันในรอบคัดเลือก วันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔
  *** ประเภทการแข่งขัน ***
เกม RoV และ เกม eFootball PES 2021

*** กรณีอายุไม่ถึง ๑๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ***