ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันออกแบบ

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันออกแบบ

18 มีนาคม 2564

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาส่ง นักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมการประกวดแข่งขันออกแบบ “งานกาชาดออนไลน์ในจินตนาการ” ด้วยโปรแกรม Minecraft Education ภายใต้ชื่อโครงการ “Red Cross Fair Idea Challenge ๒๐๒๑” ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด กติกาเงื่อนไข และกำหนดเวลาแต่ละขั้นตอน ได้ตามเอกสารแนบ และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่  เว็บไซต์ http://bit.ly/2NPgAWj  ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น

อ่านต่อ...