ข่าว > สมัครงาน > ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

share
Facebook
Twitter

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

04 มีนาคม 2564

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 ตำแหน่ง โดยเข้าบรรจุด้วยอัตราเงินงบประมาณแผ่นดิน

 

ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ตณะวิทยาศาสตรํ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3410 9686 ต่อ 207016, 207046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ