ข่าว > กิจกรรม > รับสมัคร

share
Facebook
Twitter

รับสมัคร

02 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดสรรให้เป็นผู้ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 ในสาขา
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
- การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)
- การออกแบบผ้าและเส้นใย (Textile and Fabric Design)
- การออกแบบเครื่องประดับ (jewelry Design)
- การออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
- การออกแบบภาพประกอบ(Illustration Design)
- การออกแบบภายใน (Interior Design)
ทาง www.dyawards.com ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

ขั้นตอนการสมัคร
1. คลิก “เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก” ที่มุมบนด้านขวาของเว็บไซต์
2. เลือก “สมัครสมาชิก” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > ใส่ยืนยันรหัสผ่าน > คลิก “สมัครสมาชิก”
3. จะเห็นข้อความ “คุณสมัครสมาชิกสำเร็จ” > ใส่อีเมลเข้าใช้งาน > ใส่รหัสผ่าน > คลิก “เข้าสู่ระบบ”
4. คลิก “สมัครนักออกแบบแห่งปี 2021” ที่มุมบนด้านซ้ายของเว็บไซต
5. กรอกข้อมูลต่างๆ และอัพโหลดภาพผลงาน > คลิก “ยืนยันการสมัคร”

*หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถ Log in เข้ามาแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบข้อมูล ได้ในภายหลังอ่านต่อ...