ข่าว > สมัครงาน > ฉบับที่ 7

share
Facebook
Twitter

ฉบับที่ 7

28 มกราคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2564
ทั้งนี้ในรายละเอียดของการเรียนการสอนและการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องขอให้ติดตามประกาศจากทางคณะและหน่วยงานที่สังกัดต่อไป ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า.... สอบถามที่คณะโดยตรง แต่ละคณะจะมีแนวปฏิบัติไม่เหมือนกัน อันเนื่องมาจากธรรมชาติและคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นได้แต่ออกภาพรวมให้คณะไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และความจำเป็นของตนเอง

อ่านต่อ...