ข่าว > สมัครงาน > คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์

18 มกราคม 2564

วุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 26,250 บาท วุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 31,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5096 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 8.30-6.30 น.)

อ่านต่อ...