ข่าว > กิจกรรม > หลักเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนกรรมการ การอำนวยการเลือกกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

share
Facebook
Twitter

หลักเกณฑ์การรับสมัคร จำนวนกรรมการ การอำนวยการเลือกกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

23 ธันวาคม 2563

อ่านประกาศ

อ่านต่อ...