ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญเข้ารับฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้ารับฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563

04 กันยายน 2563

Professor Luca Viviani ( ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนี ) หลานชายแท้ๆ ของท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ปาฐก ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 ในหัวข้อการบรรยาย " กายวิภาคมนุษย์ : ว่าด้วยเรื่องรูปแบบ ( A Matter of Style ) "

ขอเชิญเข้ารับฟังปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3004 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


อ่านต่อ...