ข่าว > กิจกรรม > พิธีเทวาภิเษก โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร

share
Facebook
Twitter

พิธีเทวาภิเษก โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร

12 กรกฏาคม 2563

พิธีเทวาภิเษก โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จัดโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อนำรายได้บริจาคสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ จำนวน ๑๙ โรงพยาบาล ที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทันศนศิลป์(ประติมากรรม) ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะจิตรกรรมฯและมหาวิทยาลัยศิลปรกร ร่วมในพิธี
วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลานหน้าอาคารศิลป์ พีระศรี ๒ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ...