ข่าว > การศึกษา > คณะอักษรศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะอักษรศาสตร์

05 กรกฏาคม 2563

คณะอักษรศาสตร์ขอให้นักศึกษาอักษรศาสตร์ หลักสูตรโครงการปกติ และโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกคน ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว กรอกข้อมูลเพื่อรับทุนอุดหนุนการลงทะเบียนเรียน ที่ https://forms.gle/YhootAsYCpKRjzA88 ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2563

อ่านรายละเอียดประกาศให้ทุนการศึกษาได้ที่ https://drive.google.com/…/1NI3MveZX6Wh3QB3zOvO_RLaRP…/view…