ข่าว > การศึกษา > มาตรการรักษาระยะห่างในรายวิชา 620321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนำ

share
Facebook
Twitter

มาตรการรักษาระยะห่างในรายวิชา 620321 ปฏิบัติการโลหะวิทยาและวัสดุกึ่งตัวนำ

05 กรกฏาคม 2563

https://www.youtube.com/watch?v=161Yoi9np5c&feature=youtu.be
อ่านต่อ...