ข่าว > การศึกษา > รายละเอียดวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ และแบบปกติภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

share
Facebook
Twitter

รายละเอียดวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ และแบบปกติภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

05 กรกฏาคม 2563

นักศึกษาสามารถสืบค้นรายละเอียดการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ในระบบ BI โดยสแกน QR code หรือ ลิงค์ url : https://bit.ly/2ZqnDGI เพื่อไปยังเว็บไซต์สืบค้นรายวิชา สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้จากลิงค์ url : https://th.city/D2gDyr
อ่านต่อ...