ข่าว > สมัครงาน > Conservation Summer School Online

share
Facebook
Twitter

Conservation Summer School Online

04 มิถุนายน 2563

Institute of Conservation, University of Applied Arts Vienna (UNESCO Chair on Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage) จัดโครงการอบรมเรื่อง ‘Understanding Pigments’ แบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Summer School 2020 (แบบทางไกล) ในวันที่ 4, 11, 12, 20, 22, 25 และ 26 มิถุนายน ให้แก่ผู้ที่สนใจพร้อมกับให้โควต้ากับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการส่งบุคลากรเข้าอบรม พร้อมรับใบประกาศนียบัตรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย