ข่าว > สัมมนา > สำนักบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักบริการวิชาการ

29 พฤษภาคม 2563

โครงการจัดฝึกอบรมจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม
สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 099 446 9266 หรือ 085 222 4218

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ่านต่อ...